Същевременно, благодарение на интернет и някои завършили курсисти, интерес от професионалния център придобиват някои медии. Главният преподавател и основател на центъра е поканен да представи разрботени от него иновативни техники в телевизиони предавания като: “Ние жените с Марта Вачкова” по БНТ 1-интервю- разговор за съвременните начини на правилно хранене и какво представляват Вега тестът (28.09.2010г.); “7-мо авеню” с водеща Камелия Воче по ТВ7- презентация на Розова терапия (30.09.2010г.) и презентация на Оризова терапия (25.11.2010г.) ; “Така го правят жените” по ББТ са били гости в учебен център “Елияни”, за да бъде демонстрирана терапия с вулканични камъни. По този начин “Елияни” набира още повече популярност и маркира първите си стъпки към утвърждаването на имиджа си.