ELIYANI е олицетворение на съвременните курсове по масаж. Ние сме учебен център и студио за масаж, козметика, СПА процедури, рехабилитация и физикална терапия. Посрещаме ви с лично отношение на професионалисти и достигаме до усещането ви за хармония и удовлетвореност.

Лицата в екипа, обучаващ курсистите, притежават богат практически и академичен опит в областта на медицината, физиотерапията, козметиката, СПА и Уелнес.

Идеята е участващите в курса да усвояват разнообразни масажни техники и да усетят въздействието им върху себе си. Обучението е предимно практическо, а теоретичният материал е подбран прецизно и е съобразен с нивото на всеки курсист.

Ядрото на безпрецедентно качествено обучение се крие в професионализма ни и акредитираната дипломата . Курсовете, които предлага центърът, са разделени на три модула според програмите, одобрени от Националната агенция за професионално образование и обучение.

Националната агенция за професионално образование и обучение е държавната институция, която утвърждава нашите програми. Учебният център е лицензиран от НАПОО. Удостоверенията и свидетелствата, сертифициращи завършването на отделните модули, са признати от МОН.

Имате възможност в хода на курса да получите консултации и бизнес насоки с лекар по физикална медицина или опитен кинезитерапевт.

Преподавателският екип на учебен център ELIYANI организира посещения на SPA центрове, участия в семинари, презентации, изложения и други форуми в София, страната и чужбина.